TK Park เฟ้นหานักออกแบบบอร์ดเกมหน้าใหม่ ในงาน “Print & Play Awards เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน”

TK Park ชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน “Print & Play Awards เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน” ชมผลงานของนักออกบอร์ดเกมเยาวชนหน้าใหม่ทั้ง 10 ทีม พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อ “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นการเรียนรู้” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมที่จะมอบแนวคิดการสร้างเล่นบอร์ดเกมให้สนุกสนาน

Read more