TK Park ชวนผู้ปกครองพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ

TK Park ขอเชิญครอบครัวที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 3 -8 ปี ร่วมทำของขวัญชิ้นพิเศษกับกิจกรรม Read & Learn Program for Family โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับครอบครัว มาฟังนิทานนานาชาติ และร่วมพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Read more