SEAC ย้ำภาพองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ‘บริษัทและคน’ สู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล คว้ารางวัล THAILAND’s DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ประเภท OPERATIONS

ตอกย้ำบทบาทสำคัญของ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน องค์กรที่มุ่งสร้างระบบนิเวศและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Read more

“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่ผู้นำ คนทำงานทุกระดับต้องมี ในยุคที่นิยามความเก่งเปลี่ยนไป จากมุมมอง SEAC

เคยมีคำถามว่า ถ้าเราในฐานะผู้นำ ลงทุนใน “คน” หรือ “พนักงาน” แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป กับถ้าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยในพนักงานของเรา แล้วเขาอยู่กับเราตลอดไป ตัวเลือกไหนจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากกว่ากัน? จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องเลือกพัฒนาทักษะให้กับทั้งตัวเรา

Read more