เสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆในช่วงหน้าฝนกับน้ำแครนเบอร์รี่จากเนเจอร์ เซ็นเซชั่น

เข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการ หลายๆคนยังใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวอยู่ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสและโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูฝน ยิ่งสำหรับใครที่ป่วยง่ายหรือเป็นหวัดบ่อย ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับอาหารและเครื่องดื่มมากกว่าคนอื่นๆ

Read more