CRG ชวนอิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญ ไปกับหลากหลายเมนูเจปี 2564

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ผู้นำด้านร้านอาหารเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลถือศีลกินเจเป็นประจำทุกปี  มอบมื้อพิเศษที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี

Read more