นำเทรนด์ผ้าครามสกลนคร บ้านดอนกอย สู่แฟชั่นระดับสากล

สกลนคร ดินแดนแห่งอารยธรรม และแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณคดี จึงทำให้จังหวัดสกลนครมีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชาวบ้านที่โดดเด่น โดยหนึ่งในนั้นคือวิถีการทำผ้าย้อมครามที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าครามของกลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนกอย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

Read more