CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ประกวดหนังสั้น

OTHER

TIPlife เชิญชวนเยาวชนประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ มีเวทีได้คิดและทำในสิ่งสร้างสรรค์ มีประโยชน์เพื่อสังคม ได้จัดให้มี โครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ภายใต้แนวคิด

Read More