ประกวดแบบภายในบ้านซำบาย

OTHER

ยิปซัมตราช้างจัดโครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดแบบภายในบ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More