CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

ปากท้องต้องรู้แฟร์

FoodLIFESLTYLE

กลับมาอีกครั้ง เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ “ปากท้องต้องรู้แฟร์”

ประสบความสำเร็จจากครั้งก่อน ครั้งนี้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม สำหรับ Event  “ปากท้องต้องรู้แฟร์” จากรายการ “ปากท้องต้องรู้ ดูแล้ว ร้วย รวย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 พร้อม 2 พิธีกรดังพ่อลูก “เอ ไชยา มิตรชัย” และ “แป้ง ศรันฉัตร์ มิตรชัย” 

Read More