ผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์

OTHER

เชลล์ ผนึก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ลดอาชญากรรมออนไลน์

เชลล์ขานรับนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ในโครงการ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์”

Read More