พอร์ตวิลา

OTHER

เมืองเหลียวเฉิงของจีนสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับพอร์ตวิลา เมืองหลวงของวานูอาตู

เมื่อไม่นานมานี้ เมืองเหลียวเฉิงของจีน และกรุงพอร์ตวิลา เมืองหลวงของสาธารณรัฐวานูอาตู ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองเมือง

Read More