พัดณภัทร

OTHER

YO! เสียงจากเด็กค่าย “เพาเวอร์กรีน” เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

5 มิถุนายนของทุกปีคือวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเตือนถึงปัญหา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือปกป้อง

Read More