CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

พันธุ์ศิวลีสุขวรรณะ

OTHER

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ สานต่อโครงการ ‘เติมอิ่ม..ยิ้มอุ่น ครั้งที่ 12 ’ ส่งมอบโซลาร์ รูฟท็อป

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สานต่อความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยตามพันธกิจ “We Promise” เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกด้าน

Read More