พาณิชย์นาวี

OTHER

โทรีเซน ชิปปิ้ง ร่วมกับ อาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีระดับมืออาชีพ

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจขนส่งทางเรือที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ภายใต้ชื่อ “โทรีเซน ชิปปิ้ง” นำโดย นายเอกสิทธิ์ เหมวงศ์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือ ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่ายพาณิชย์นาวี

Read More