Gojek จับมือกระทรวงพาณิชย์ สานต่อโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยร้านค้าและประชาชน” Lot 11

Gojek (โกเจ็ก) แพลตฟอร์มชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอหลากหลายบริการแบบออนดีมานด์ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สานต่อความร่วมมือในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยร้านค้าและประชาชน” Lot 11 ใน 2 ด้านหลัก

Read more