พินิจกรุงเทพ

OTHER

พินิจกรุงเทพฯ ผ่านมุมมองศิลปินชาวไต้หวัน-ไทยในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างไต้หวันกับไทย กองวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน จึงได้เชิญภัณฑารักษ์

Read More