ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน

OTHER

STT GDC Thailand คว้ารางวัล Company of the Year 2566 จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

จากรายงานการวิเคราะห์ล่าสุดในอุตสาหกรรมบริการดาต้าเซ็นเตอร์ของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ได้ยกย่อง บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ STT GDC Thailand) เป็น Company of The Year

Read More