มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Other

มจธ. จับมือ สยามพิวรรธน์ พัฒนา “หลักสูตรช่างประจำอาคาร” ยุคใหม่

ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบอาคาร จนทำให้เกิดภาวะ Talent War มีการแย่งชิงช่างหรือวิศวกรประจำอาคารอย่างรุนแรง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและป้องกันอุบัติเหตุ หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

Read More
Other

มจธ. ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม Project Day 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงาน Project Day 2024 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

Read More
Other

นักวิจัย มจธ. พบเทคนิคจัดการขยะอาหารเป็น ‘ไบโอชาร์’

ปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเพราะในปี 2562 พบว่าทั่วโลกมีปริมาณอาหารขยะมากกว่า 931 ล้านตัน จากการรายงานของ Food Waste Index Report 2021 

Read More