มาตรการเที่ยวสนุกปลอดภัย

LIFESLTYLETravel

“บลูทรี ภูเก็ต” ชูมาตรการเที่ยวสนุก ปลอดภัย ย้ำศักยภาพ Entertainment Hub ระดับสากล

ความปลอดภัยนับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นการไม่ประมาทในเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังนำมาซึ่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าได้ เช่นเดียวกับ “บลูทรี ภูเก็ต”

Read More