เวทีเสวนาสภาองค์กรของผู้บริโภค หนุน สูตรราคาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว 15 บาทตลอดสาย ชง กทม. ยกเลิกคำสั่ง คสช. ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเวทีเสวนา ‘เคาะสูตรไหน ? ให้ราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวถูกลง ผู้บริโภคได้ประโยชน์’ โดยมีตัวแทน กทม.  ผู้บริโภค และพรรคการเมืองเข้าร่วมเสนอหาทางออก ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า สูตรราคาที่ผู้บริโภคจะได้

Read more

สภาองค์กรของผู้บริโภค ชงบอร์ดฯ BTS เปลี่ยนใจ นำ ‘ตั๋วเดือน’ กลับมาเช่นเดิม พร้อมระบุ การมีโปรโมชันรายเดือนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคลงไปได้มาก

จากกรณีที่รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บีทีเอส) ออกประกาศแจ้งผู้ใช้บริการว่าจะยกเลิกโปรโมชันเที่ยวเดินทาง 30 วัน และสามารถซื้อหรือเติมเที่ยวเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้าย

Read more