รรินทร์ทองมา

FashionLIFESLTYLE

เปิดความสำเร็จแบรนด์แฟชั่น O&B สร้างยอดขายโต ด้วย LINE SHOPPING

ปัจจุบันช้อปปิ้งออนไลน์ ถือเป็นช่องทางยอดนิยมที่ผู้คนมักเลือกมองหาสินค้าที่ต้องการผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตั้งแต่ความสะดวก รวดเร็ว ราคา และความหลากหลายของสินค้า โดย LINE SHOPPING

Read More