รับรองมาตรฐาน

Other

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1: 2017

นางอัญชุลี แววทอง (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการปฏิบัติการและฝ่ายนวัตกรรมทางการเงิน และนางสาววารี วัฒนสมบัติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์

Read More