รางวัลเลิศรัฐ

OTHER

ดีป้า ขอขอบคุณทุกความไว้ใจสำหรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ดีป้า ขอขอบคุณทุกความไว้ใจจากทุกภาคส่วนที่มอบให้ภายหลังได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ตอกย้ำจุดยืนด้านการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0

Read More