เรียกร้องห้างไทยขาย “ไก่ไร้ฝุ่น” ลดต้นตอใหญ่ฝุ่นพิษ PM 2.5!

ฝุ่นพิษ PM 2.5 คือปัญหามลภาวะระดับชาติ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  แต่ทราบหรือไม่ว่าอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทยเป็นอย่างมากคืออุตสาหกรรมการผลิตไก่เพื่อบริโภคนั่นเอง หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าฝุ่นพิษ PM2.5

Read more