Yili ให้คำมั่นปกป้องถิ่นที่อยู่ของช้างป่า เนื่องในวันช้างโลกปี 2564

เนื่องในวันช้างโลก 12 สิงหาคม บริษัท Yili Group ได้ประกาศสร้างความร่วมมือกับ China Green Foundation เพื่อฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของช้างเอเชีย โดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำและบ่อโคลนเกลือ รวมถึงการเพาะปลูกพืชที่ช้างชอบกิน เพื่อฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของช้างครอบคลุมพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร

Read more

วันช้างโลก – ผุดโฆษณาหยุดใช้ช้างสร้างความบันเทิง ชูค่านิยมท่องเที่ยวต้องไม่ทำร้ายช้างโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

เนื่องในวันช้างโลก 12 สิงหาคม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ Elephants Not Entertainers  มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ของการท่องเที่ยวแบบไม่ทำร้ายช้าง พร้อมรณรงค์หยุดการนำช้างมาทำกิจกรรมสร้างความบันเทิง

Read more