PregSkin จับมือ สยามพิวรรธน์ ร่วมจัดงาน “PregSkin GO GREEN”

เพร็กสกิน (PregSkin) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ (Siam Piwat) ในการจัดงาน “PregSkin GO GREEN” ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ (Siam Discovery) บริเวณอีโคโทเปีย (Ecotopia)

Read more