วิชันไชน่า

OTHER

วิชัน ไชน่า ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมโบราณที่มีต่อโลกสมัยใหม่

บรรดาเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศได้เข้าร่วมงานวิชัน ไชน่า (Vision China) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฉาหยาง มณฑลเหลียวหนิง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Read More