ศิริราช

ENTERTAIN

ช่อง 3 นำนักแสดงร่วมงานแถลงข่าว “24 กันยายน “วันมหิดล” ศิลปินรวมใจช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช”

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะรองประธานกรรมการจัดงานหารายได้และประธานกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ประจำปี 2566 เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “24 กันยายน “วันมหิดล”

Read More
OTHER

Love for Humanity by SIRIRAJ เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา”

ศิริราช “มอบความรักให้แก่มนุษยชาติ Love for Humanity by Siriraj” เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” พันธกิจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ด้อยโอกาสชาวเนปาล พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราชสู่ทีมแพทย์

Read More