อำเภออี้โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผ้าไหมแห่งใหม่ของจีน

อำเภออี้โจว เมืองเหอฉี ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้ส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงไหมและอุตสาหกรรมการทอไหมแบบบูรณาการ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางผ้าไหมแห่งใหม่ของจีน”

Read more