ศูนย์การค้าย่านปทุมวัน

Other

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน – ราชประสงค์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรโดยรอบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลตำรวจ, สภากาชาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานเขตปทุมวัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),

Read More