สภาทองคำโลก

BusinessFinance and Banking

ธนาคารกลางทั่วโลก คาดความต้องการทองคำของภาครัฐจะเพิ่มขึ้นในปี 2568

สภาทองคำโลก (World Gold Council: WGC) เผยรายงานผลการสำรวจข้อมูลจากธนาคารกลางทั่วโลก พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าสี่ในห้าของผู้ตอบแบบสำรวจคาดการณ์ว่าผู้จัดการด้านทุนสำรองจะยังคงเพิ่มปริมาณการถือครองทองคำของตนเองต่อไปในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งถือเป็นตัวเลขสถิติ

Read More