ผู้บริโภค จ.พะเยา จับตา “ควบรวมทรู – ดีแทค” หวั่น กสทช. ตัดสินใจเอื้อประโยชน์ทุน

นักวิชาการด้านกฎหมาย ม.พะเยา เปิดตัวบทกฎหมาย แสดงความแปลกใจการพิจารณาดีลควบรวม ทรู – ดีแทค เหตุใด กสทช. กลับสงสัยในอำนาจของตนเองส่งกฤษฎีกาตีความ ชี้ทำสังคมไทยสับสน เชื่อองค์กรอิสระอื่น ๆ

Read more

“ชัชชาติ” ยืดอกรับ ปัญหาผู้บริโภคกทม. – รถเมล์, ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ, ผังเมือง

บนเวทีเสวนาการคุ้มครองผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ ได้มีการเผยการศึกษาปัญหา 3 เรื่องที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอ โดยประเด็นแรกคือ ระบบขนส่งโดยเฉพาะ รถเมล์

Read more

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่อนจม.เปิดผนึก ปลุกคนไทย ค้านกสทช.ไม่ใช้อำนาจพิจารณาดีล ทรู – ดีแทค

การผูกขาดในธรุกิจโทรคมนาคม เป็นประเด็นใหญ่ที่กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ และสิทธิพลเมืองในยุค 5G เนื่องจากอินเทอร์เน็ต ถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เอกชนไม่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ไม่สร้างผลกำไร

Read more

ขยายแนวร่วมผู้บริโภคภาคอีสาน สภาองค์กรของผู้บริโภค จับมือภาครัฐ เครือข่ายผู้บริโภค ยกระดับคุ้มครอง

(วันที่ 26 สิงหาคม 2565) สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดงานประชุมผนึกกำลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างพลังผู้บริโภคภาคอีสาน เพิ่มอำนาจการต่อรอง และการรู้เท่าทันให้กับ

Read more

เวทีเสวนาสภาองค์กรของผู้บริโภค หนุน สูตรราคาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว 15 บาทตลอดสาย ชง กทม. ยกเลิกคำสั่ง คสช. ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดเวทีเสวนา ‘เคาะสูตรไหน ? ให้ราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวถูกลง ผู้บริโภคได้ประโยชน์’ โดยมีตัวแทน กทม.  ผู้บริโภค และพรรคการเมืองเข้าร่วมเสนอหาทางออก ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า สูตรราคาที่ผู้บริโภคจะได้

Read more

ร่วมถกคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคจากค่ารถไฟฟ้าถึงค่ารักษาพยาบาล

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กับสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) รวมถึงความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นผู้บริโภคตั้งแต่การยุติธุรกิจ

Read more

สภาองค์กรของผู้บริโภค เตือนภัย บริษัทให้กู้สินเชื่อบ้านและที่ดินไม่จดจำนอง ไม่ให้คู่สัญญา ดอกเบี้ยงอก

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดแถลงข่าว “เปิดกลลวง บริษัทสินเชื่อ” เพื่อเตือนภัยผู้บริโภคในการใช้บริการสินเชื่อบ้านและที่ดินไม่จดจำนอง ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 2014 จำกัด

Read more

ย้อนรอย 1 ปี สภาองค์กรของผู้บริโภค เชื่อมโยง “ทุกข์ของผู้บริโภค” สู่ ครม. และ กทม.

ก้าวก้าวแรกของสภาองค์กรของผู้บริโภค ในหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ทำการแก้ปัญหาผู้บริโภครายบุคคลกว่า 8,000 เรื่องลุล่าว นำเรื่องที่เป็นทุกข์ซ้ำซากของผู้บริโภคเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ กสทช รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

Read more

“สภาองค์กรของผู้บริโภค” ก้าวสำคัญของอาเซียน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคน

นับเป็นก้าวสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในการที่ประเทศไทยมี สภาองค์กรของผู้บริโภค (Thailand Consumers Council -TCC) ที่ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน ขยายฐานองค์กรสมาชิกในแต่ละภูมิภาคได้มากถึง 273 องค์กร

Read more