สมาร์ทเวย์

Business

เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป นำร่องดึง AI ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง

ประเทศไทยเผชิญปัญหาร้ายแรงจากอาหารเหลือทิ้ง คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมด โดยคนไทยทิ้งอาหารเฉลี่ย 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป (Central Food Group) ผู้นำธุรกิจเชนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของไทย ให้ความสำคัญและเดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจับมือกับสมาร์ทเวย์

Read More