TOA ร่วมสร้างสีสันศิลปะบนกำแพง ชูชุมชนต้นแบบ ‘สามย่าน’

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดบนกำแพงชุมชนต้นแบบสามย่าน ผ่านแนวคิด “องค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย” เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more

“ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ไม่รอโควิด เดินหน้าลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สร้างเมืองเดิมหน้าอยู่ เมืองใหม่ทันสมัย

Read more