สาลินีถาวรนันท์

OTHER

คาร์เทียร์ต่อยอด Cartier Women’s Initiative เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี

คาร์เทียร์ (Cartier) แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส ต่อยอด Cartier Women’s Initiative (CWI) โครงการที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสังคม ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง

Read More