สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Other

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เมเจอร์ฯ จัดกิจกรรม “สลากเติมสุข ชวนน้องดูหนัง”

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นใส่ใจ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งในด้านการเรียนรู้ และคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างต่อยอดความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะเยาวชนคือรากฐาน

Read More
Other

สำนักงานสลากฯ – เมเจอร์ฯ จัด Workshop “GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024”

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จับมือร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เชิญ ทีมงาน ชูใจ กะ กัลยาณมิตร มาร่วมมอบความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านนวัตกรรม

Read More