งานสลักถ่านไม้หยูเฉิงเต๋อหยวน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมณฑลซานตง

หยูเฉิง เมืองที่ตั้งชื่อตามพระเจ้าหยูมหาราชผู้ทรงกำราบอุทกภัยได้สำเร็จ คือแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรมของจีน และเป็นหนึ่งในร้อยเทศมณฑลโบราณอายุนับพันปี เมืองหยูเฉิงที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นี้มีอายุกว่า 4,000 ปี

Read more