จุฬาฯ ร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย เตรียมจัดงานเผยแพร่ความรู้ทุนรัฐบาลรัสเซีย และหลักสูตรวิชาภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะอักษรศาสตร์ และ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย เตรียมจัดงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุนรัฐบาลรัสเซีย

Read more