พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนการศึกษา พร้อมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เปิดเส้นทางสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เปิดโอกาสเส้นทางสร้างความมั่นคงด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการดูแลอาคาร โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการศึกษาจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่

Read more