โครงการ “เตียงต่อชีวิต” สร้าง “หอผู้ป่วยแรงดันลบ” เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต โดย วชิรพยาบาล

จากสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตแบบห้องความดันลบมีจำนวนไม่เพียงพอ “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล” จึงจัดทำโครงการ “เตียงต่อชีวิต” สร้าง “หอผู้ป่วยแรงดันลบ” ขยายการรองรับจำนวนผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤติกว่า 50 เตียงอย่างเร่งด่วน

Read more