เผยผลสำรวจความพร้อมคนไทยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันทัน

รายงานผลสำรวจทักษะความรู้และความพร้อมของคนไทยในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest หรือ SCA)I ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการช่วยชีวิตคนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

Read more