แม็คโคร เดินหน้า ห้างค้าส่งรักษ์สิ่งแวดล้อม ลุยโครงการลดขยะฝังกลบทุกมิติ

รู้หรือไม่!  ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า และสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ซึ่งในประเทศไทยมีตัวเลขที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

Read more