องค์การความร่วมมือทางดิจิทัล (DCO) ออกปฏิญญา AI ริยาด ในงานประชุมสุดยอด AI โลก

หลังการประชุมโต๊ะกลมในระดับรัฐมนตรีที่งานประชุมสุดยอด AI โลก (Global AI Summit) ชาติสมาชิกองค์การความร่วมมือทางดิจิทัล (DCO) ตกลงรับปฏิญญาริยาด เอไอ คอลล์ ทู แอคชัน (Riyadh AI Call for Action Declaration หรือ RAICA)

Read more