ปรัชญาขงจื๊อยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลก แม้ผ่านกาลเวลายาวนานกว่าสองพันปี

“ขงจื๊อ” คือหนึ่งในนักปราชญ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ กว่าสองพันปีที่ภูมิปัญญาของขงจื๊อได้รับการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลก

Read more