กองทรัสต์ SPRIME ประกาศจ่ายปันผล Q3/2565 อัตรา 0.1600 บาท ดัน Yield สูง 9.4% หนุนเงินปันผลสะสม 9 เดือนโตกว่า 9% โชว์แกร่งศักยภาพทรัพย์สินที่ลงทุน

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) มีมติจ่ายประโยชน์ตอบ (Dividend) ในอัตรา 0.1600 บาท ซึงคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

Read more