อริญญาเถลิงศรี

OTHER

SEAC ชี้ “Smart People ต้องเริ่มที่ SMART Learning” หนทางอยู่รอดในโลกยุคใหม่

โลกยุคหลังโควิด-19 เราจะสังเกตได้ว่า AI ได้รับการพูดถึงในการทำงานมากขึ้น และการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง ChatGPT ก็ทำให้คนตั้งคำถามถึงการที่ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่มนุษย์ในหลายๆ ด้าน การจะแสวงหาความก้าวหน้า

Read More