#อร่อยกลับบ้าน เซ็นทรัลพัฒนา ดึงพันธมิตรร้านอาหารกว่า 300 ร้าน เปิดพื้นที่ Take Home Food Destination

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ เปิดพื้นที่ใจกลางศูนย์การค้าเป็น Take Home Food Destination บริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 18 สาขา

Read more