อะโดบีเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Data Platform) ครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่รองรับ First-Party Data

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เปิดตัว Real-time Customer Data Platform (CDP) แอปพลิเคชั่นระดับองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบเพื่อรองรับการ engagement กับลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลขององค์กรเก็บรวบรวมโดยตรง (First-Party Data)  ทั้งนี้ Adobe Real-time CDP จะช่วยให้แบรนด์ต่างๆ

Read more

Adobe Summit 2021: ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เปิดงาน Adobe Summit 2021 ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับ Digital Experience ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นหลัก (Digital-first Economy)

Read more

รายงานเทรนด์ดิจิทัลปี 2564 อะโดบีเผย “ข้อมูลเชิงลึก” และ “ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล” คือสิ่งที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญมากที่สุดในปี 2564

รายงานเทรนด์ดิจิทัล (Digital Trends Report) ประจำปี 2564 ของอะโดบี ระบุว่า ในปี 2564 องค์กรธุรกิจจำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสามารถและรวดเร็วในการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก และมีแผนในการลงทุนส่วนนี้อย่างจริงจัง

Read more

อะโดบีเผยรายงานเทรนด์ดิจิทัล ชี้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน “การให้ลำดับความสำคัญของการทำการตลาด” ปี 2564

รายงานเทรนด์ดิจิทัลของอะโดบีประจำปี 2564 (2021 Digital Trends Report) ซึ่งจัดทำร่วมกับ eConsultancy โดยสำรวจความคิดเห็นของนักการตลาด และบุคลากรฝ่ายไอทีกว่า 13,000 คนทั่วโลก พบว่า ในปี 2564 นี้ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน “การให้ลำดับความสำคัญของการทำการตลาด”

Read more