3 วันเป้า 500 ล้าน ! จุรินทร์ เปิดงานอัญมณีเครื่องประดับ BGJF รูปแบบเสมือนจริง รวมพลผู้ส่งออกไทย-ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ จับคู่เจรจาออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

Read more