อัตตา แกลเลอรี่

ExhibitionLifestyle

Scent and Memory นิทรรศการกลุ่มโดย ปราง เลิศทวีวิทย์ ทากาชิ โคจิมะ และ ลิซซู ตัน

อัตตา แกลเลอรี่ มีความยินดีขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงาน และ พบปะพูดคุยกับศิลปิน ในงานเปิด Scent and Memory นิทรรศการกลุ่มโดย ปราง เลิศทวีวิทย์ ทากาชิ โคจิมะ และ ลิซซู ตัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 18:00 – 20:00 น.  พร้อมการแสดงสดโดยลิซซู ตันในเวลา 19:00 น. 

Read More